Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

 

Sandra Veidal 01.09.23 – 28.02.24.

Sandra er tilknyttet klinikken og kommer

jævnligt, stopper februar 2028.

 

Malene Larsen og Jawad Zahid er i klinikken fra

01.02.24 – 01.08.24

 

Anna Mathiesen er gået på barsel.