Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

 

Uddannelseslæge Alina Alam 01.10.22 – 01.04.22

 

Uddannelseslæge Thomas Daugaard 06.04.21 – 01.10.21

Thomas Daugaard er tilknyttet klinikken i 3 år hvor han har enkelte dage i klinikken.