Klinik info

OBS: Væsentlige ændringer i klinikken pr. 1/11-22:

 

Pr. 1 november 2022 sker der omstrukturering i lægehuset:

Thomas Justesen har valgt at udtræde af lægehuset pr. 1.11.2022. og der forsvinder nu 2 lægekapaciteter fra lægerne i Jyllinge.

Lægehuset fortsætter med 3 læger: Anne Wichmand Thorsen, Kitt Larsen og Kirstine Krarup.
Lægereduktionen medfører, at der skal ske om omfordeling af de patienter, der er tilknyttet Lægerne i Jyllinge.

Derfor er vi desværre her nødt til at sige farvel til ca. 3000 patienter.

 

Der åbner pr 1/11-2022 en ny lægepraksis i Jyllinge, i lejede lokaler på den gamle del af Kastanjehaven. Det er planen, at hovedparten at de 3000 patienter, skal overgå til denne klinik.

Thomas Justesen vil i en periode på 4 måneder hjælpe den nye praksis i gang som vikar, men det er ikke en varig løsning.

 

Vi gør, hvad vi kan for at sikre mest mulig kontinuitet for vores skrøbelige patienter, men det er Region Sjælland, der beslutter hvilken metode, der anvendes ved fordelingen af patienter og vi har desværre ingen indflydelse på dette. Vi er dog i løbende dialog med regionen.

Vi vil gerne understrege, at Lægerne i Jyllinge fortsætter med 3 faste læger og der sker ingen ændring i personalegruppen.

Der vil forventeligt ske ændringer i forhold til telefonkontakt og åbningstider for klinikken.

Vi vil f.eks. afprøve ” tid samme dag” princippet.

Dette gør vi for at søge at skabe bedre tilgængelighed og mere patienttilfredshed i en periode med lægemangel og mange krav udefra.

 

De bedste hilsener fra lægerne