Priser på attester og vacciner

Private ydelser / egenbetaling 

For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen, der er dog en del attester, vaccinationer, lægeerklæringer mm. som man selv skal betale.

Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egenandel af konsultationer og ydelser.

Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser man selv betaler:

Sygesikringsgruppe 2:
Konsultation sygesikringsgruppe 2:   400 kr.
Lægeerklæring:
Motorattest:   625 kr.
Attest ved afbestilling af rejse:   950 kr.
Mulighedserklæring   750 kr.
Sygemelding   750 kr.
Recovery pas   625 kr.
Parkeringskort / handicap skilt   625 kr.
Fremtidsfuldmagt 1.250 kr.
Værgemålsattest 1.250 kr.
Dykkerattest lille   625 kr.
Dykkerattest stor 1.000 kr.
Røgdykker attest 1.125 kr.
USA attest 1.875 kr.
Pillepas   625 kr.
Lipid attest 1.125 kr.
Henvisning sundhedsforsikring 1.000 kr.
Vaccinationer:* Der gøres opmærksom på der udover vaccine, opkræves vaccinationshonorar på 250 kr. inkl. moms. 
Influenzavaccination af patienter under 65 år:   200 kr.
Influenzavaccination af patienter over 65 år: Sygesikring
Pneumokokvaccination af patienter over 65 år, hvert 6. år for berettiget Sygesikring
Stivkrampe  Di-Te   150 kr.*
MFR, privat   200 kr.*

Rejsevaccinationer:

11/19 Der rejsevaccineres ikke længere i klinikken. Vi henviser til rejsevaccinations klinikker efter eget valg.

 Rykkergebyr 250 kr.

Alle priser er inkl. moms

* Der gøres opmærksom på der udover vaccine, opkræves vaccinationshonorar på 250 kr. inkl. moms. 

Sygesikring:  Tilbud om gratis influenza- og pneumokokvaccination 2020, jvf. gældende betingelser.