Afhængighedsskabende medicin

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelser af sovepiller, stærk smertestillende medicin og beroligende medicin. Således gælder følgende:

Ordination og fornyelse af recepter af afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon.

Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin som udgangspunkt i en konsultation på klinikken, da vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.