Ferie og Fravær

Kirstine Krarup: 29/12, 30/12

Kitt Larsen:   28/12, 29/12, 4/1

Anne Wichmand Thorsen: 27/12 

Thomas Justesen: 30/12, 3/1

Emil Thikander: 27/12, 28/12